console.log("Motteke URL: 'http://www.hsh.no/studier/sokerinformasjon/overflytting.htm'"); // http://www.hsh.no/studier/sokerinformasjon/overflytting.htm // http%3A%2F%2Fwww.hsh.no%2Fstudier%2Fsokerinformasjon%2Foverflytting.htm