console.log("Motteke URL: 'http://www.hsh.no/studier/sjukepleier/klinisk_helse/modul_2.htm'"); // http://www.hsh.no/studier/sjukepleier/klinisk_helse/modul_2.htm // http%3A%2F%2Fwww.hsh.no%2Fstudier%2Fsjukepleier%2Fklinisk_helse%2Fmodul_2.htm