console.log("Motteke URL: 'http://www.hsh.no/studier/master/norskdidaktikk.htm'"); // http://www.hsh.no/studier/master/norskdidaktikk.htm // http%3A%2F%2Fwww.hsh.no%2Fstudier%2Fmaster%2Fnorskdidaktikk.htm