console.log("Motteke URL: 'http://www.hsh.no/studier/evu/kompetanse_for_fremtidens_barnehage.htm'"); // http://www.hsh.no/studier/evu/kompetanse_for_fremtidens_barnehage.htm // http%3A%2F%2Fwww.hsh.no%2Fstudier%2Fevu%2Fkompetanse_for_fremtidens_barnehage.htm