console.log("Motteke URL: 'http://www.hsh.no/studentportal/me_hjelper_deg/ikt-hjelp/sporsmal.htm'"); // http://www.hsh.no/studentportal/me_hjelper_deg/ikt-hjelp/sporsmal.htm // http%3A%2F%2Fwww.hsh.no%2Fstudentportal%2Fme_hjelper_deg%2Fikt-hjelp%2Fsporsmal.htm