console.log("Motteke URL: 'http://www.hsh.no/studentportal/eksamen_og_vitnemal.htm'"); // http://www.hsh.no/studentportal/eksamen_og_vitnemal.htm // http%3A%2F%2Fwww.hsh.no%2Fstudentportal%2Feksamen_og_vitnemal.htm